Skip to content
最近信息
05/04/2012
中川翔子 X hmv 見面會

想唔想近距離同中川翔子見面? 想唔想從佢手中攞到親筆簽名相? 唔好錯過機會喇, 由今日起於各HMV門市預購5月2日推出之新碟SHOKOTAN BEST雙CD, 即可獲得PASS乙張, 可以出席4月11日晚上8:[email protected]中環HMV “中川翔子 X HMV見面會”, 名額有限, 先到先得!! 快啲行動喇!

中川翔子 X hmv 見面會

由4月3日至10日,預購 中川翔子 – 'Shokotan Best' + 即可獲贈見面會入場証乙個* 及親筆簽名相**!

* 名額有限,送完即止;如有任何爭議,hmv Hong Kong Limited 為最終決定;所有訂單會於見面會前收取款項及送出入場証
** 親筆簽名相將於見面會當日派發

中川翔子 見面會
日期:2012年4月11日
時間:晚上8點
地點:hmv 中環